การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในระดับพื้นที่ กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รักษาราชการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ นางสาวศรัณย์รัช เดชอุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในระดับพื้นที่ กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

7,880 total views, 2 views today