การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 4/2565

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน  2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการประชุม คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายอนันต์ กัลปะ เป็นประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และ นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 25  เมษายน  2565 ที่จะถึงนี้

6,401 total views, 1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์