การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 7/2563

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. นายบุญส่ง ล้อประกานต์สิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน    ในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 7/2563         โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเอราวัณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

434 total views, 1 views today