การประชุมคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอ การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 4/2565

วันพุธที่  20 เมษายน  2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอ การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 4/2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายโอภาส ต้นทอง  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม  โดยมี นายอรัญ เทือกขันตี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 นางสาวสุนันทา พร้าวตะคุ รอง ผอ.สพม.กาญจนบุรี และผู้แทนจากทุกเขตพื้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณารายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมเพื่อเสนอ อกศจ. และกศจ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติต่อไป

6,482 total views, 1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์