การประชุมคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อมูล และจัดทำรายละเอียดเพื่อนำเสนอการบรรจุแต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2562

ข้ามไปยังทูลบาร์