การประชุมคณะทำงานดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวของจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวอรวรรณ คำมาก รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวของจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2565 เพื่อร่วมพิจารณาเลือกครอบครัวที่จะลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวที่ได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีครอบครัวที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จำนวน 13 ครอบครัว(บ้านเรียน) ผู้เรียน 20 คน ศูนย์การเรียนจำนวน 2 ศูนย์การเรียน ผู้เรียน จำนวน ๒๒ คน ภายใต้ชื่อ “บ้านเรียน…” ผลการพิจารณา บ้านเรียนที่ได้พิจารณาจำนวน 6 บ้านเรียน 1 ศูนย์การเรียน ได้แก่ บ้านเรียนลาภลิขิตกุลและบ้านเรียนธาริตา สังกัดสพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านเรียนวิวเทควันโด สังกัดสพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านเรียนภูฟ้าและศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง สังกัดสพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านเรียนเชาวเรศและบ้านเรียนสิรีสี สังกัดสพม.กาญจนบุรี

2,858 total views, 1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์