การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียง ครั้งที่ 1/2563

นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ        ส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

 

341 total views, 1 views today