การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่  20  มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายชำนาญ  ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และ นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณา โดยมีวาระที่สำคัญ คือ ขอความเห็นชอบนโยบายและแนวปฎิบัติการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 , ขออนุมัติการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์, ขออนุมัติการขอกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และขออนุมัติให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนวิทยฐานะ ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

3,295 total views, 1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์