การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษาจังหวัดและศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2563

นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษาจังหวัดและศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2563     เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

ข้ามไปยังทูลบาร์