การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564

นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการสร้าง        และส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564    ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

 

11,153 total views, 2 views today