การประชุมคณะกรรมการจัดงาน “เผยแพร่ผลการดำเนินงาน” ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2562

          เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน “เผยแพร่ผลการดำเนินงาน” ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2562 วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อสร้างการรับรู้ และเข้าใจผลการดำเนินงานในรอบ 4 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ให้สาธารณชนเกิดเจตคติที่ดี มีความศรัทธาเชื่อมั่น และให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีต่อกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการเด่นในรอบ ๔ ปีของแต่ละสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นภาพรวมของจังหวัด โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์