การประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ครั้งที่ 1/2561

นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ครั้งที่ 1/2561

ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพียงกัน

 

41 total views, 1 views today