การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บรรจุ รอง ผอ.ร.ร. 42

1,110 total views, 3 views today