กศจ.กาญจนบุรี เรียกรายงานตัวครูคืนถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ วันที่ 4 ตุลาคม 2562


ประกาศเรียกตัว


เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันรายงาน

ข้ามไปยังทูลบาร์