กศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบที่ 7 จำนวน 96 อัตรา (รายงานตัววันที่ 26 ธันวาคม 2562)

?กศจ.กาญจนบุรี  เรียกบรรจุครูผู้ช่วย  จำนวน 96 อัตรา  จำนวน 2  รายการ คือ

  1. การบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย   ตามประกาศ กศจ.กาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561 จำนวน  9 กลุ่มวิชาเอก จำนวน 66 อัตรา  ประกอบด้วย  กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 29 อัตรา ฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา สังคมศึกษา จำนวน 9 อัตรา   พลศึกษา จำนวน 8 อัตรา คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 5 อัตรา บรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา  รายงานตัว ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562  เวลา 07.00 – 07.45 น.  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   อ.เมืองฯ  จังหวัดกาญจนบุรี 
  2. ขอใช้บัญชี จาก กศจ.อื่น  จำนวน 30 อัตรา ประกอบด้วย  กลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน   3 อัตรา ดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา ดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ภาษาไทย จำนวน  7 อัตรา ภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา นาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา เกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา การศึกษาปฐมวัย จำนวน 8 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว จำนวน 2 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 1 อัตรา และดุริยางค์ จำนวน    1 อัตรา (อยู่ระหว่างการตอบรับจาก กศจ.อื่น)  

ทั้งนี้  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ส่งหนังสือเรียกรายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว  

***ทั้งนี้  สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ *******

  1. หนังสือเรียกตัว ——————————————–>> คลิกที่นี่
  2. รายชื่อผู้ที่ได้รับการเรียกตัว——————————–>>คลิกที่นี่
  3. รายชื่อโรงเรียนที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้ง

             3.1 บัญชีรายชื่อโรงเรียนกลุ่มวิชาเอกญี่ปุ่น—————————>>คลิกที่นี่

            3.2 บัญชีรายชื่อโรงเรียนกลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์—————>> คลิกที่นี่

             3.3 บัญชีรายชื่อโรงเรียนกลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป——>> คลิกที่นี่

             3.4 บัญชีรายชื่อโรงเรียนกลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์————————>> คลิกที่นี่

             3.5 บัญชีรายชื่อโรงเรียนกลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา—————>> คลิกที่นี่

             3.6 บัญชีรายชื่อโรงเรียนกลุ่มวิชาเอกพลศึกษา————————>> คลิกที่นี่

             3.7 บัญชีรายชื่อโรงเรียนกลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์——————>> คลิกที่นี่

             3.8 บัญชีรายชื่อโรงเรียนกลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา—>> คลิกที่นี่

             3.9 บัญชีรายชื่อโรงเรียนกลุ่มวิชาเอกบรรณารักษ์———————>> คลิกที่นี่

     4. เอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลบุคลากรภาครัฐ———>> คลิกที่นี่

     5. บันทึกข้อสละสิทธิ์ —————————————–>> คลิกที่นี่

1,021 total views, 1 views today