กศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบที่ 6 จำนวน 175 อัตรา (รายงานตัววันที่ 18 พฤศจิกายน 2562)

?กศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุครู รอบที่ 6 จำนวน 11 กลุ่มวิชาเอก ตามประกาศ กศจ.กาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561 จำนวน 112 อัตรา และขอใช้บัญชี จาก กศจ.อื่น จำนวน 63 อัตรา ประกอบด้วย กลุ่มวิชาเอกภาษาพม่า จำนวน 1อัตรา ภาษาจีน จำนวน 2 อัตรา ดนตรีศึกษา จำนวน 5 อัตรา ดนตรีไทย จำนวน 4 อัตรา ดนตรีสากล จำนวน 2 อัตรา ภาษาไทย จำนวน 21 อัตรา ภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา นาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา เกษตร จำนวน 2 อัตรา คหกรรม จำนวน 3 อัตรา การศึกษาปฐมวัย จำนวน 16 อัตรา จิตวิทยาแนะแนว จำนวน 2 อัตรา และอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
?รายงานตัว เวลา 07.00 – 07.45 น. วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 แต่งกาย : ชุดเครื่องแบบราชการสีกากี
 
ดาวโหลดรายรายละเอียดได้ที่นี่  >>
 
1.หนังสือรายงานตัวเพื่อแสดงความประสงค์——->> คลิกที่นี่
2. รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ——->> คลิกที่นี่   
3. รายชื่อโรงเรียนที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้ง
 
 
        3.1 วิชาเอกคณิตศาสตร์  ——->> คลิกที่นี่
 
        3.2 วิชาเอกภาษาไทย  ——->> คลิกที่นี่
 
        3.3 วิชาเอกภาษาอังกฤษ  ——->> คลิกที่นี่
 
        3.4 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ——->> คลิกที่นี่
 
        3.5 วิชาเอกฟิสิกส์  ——->> คลิกที่นี่
 
        3.6 วิชาเอกชีววิทยา ——->>  คลิกที่นี่
 
        3.7 วิชาเอกสังคมศึกษา ——->> คลิกที่นี่
 
         3.8 วิชาเอกพลศึกษา ——->> คลิกที่นี่
 
        3.9 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ——->> คลิกที่นี่
 
        3.10 วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา  ——->> คลิกที่นี่
 
         3.11 วิชาเอกบรรณารักษ์  ——->> คลิกที่นี่
 
4. แบบฟอร์มสละสิทธิ์  ——->> คลิกที่นี่
 
5. เอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมุล ——->> คลิกที่นี่

392 total views, 3 views today