กศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบที่ 11 จำนวน 8 อัตรา (รายงานตัววันที่ 31 สิงหาคม 2563)

กศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 8 อัตรา รายงานตัวในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563  เวลา 07.00 – 08.00 น.  ณ ห้องประชุม 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จำนวน 3 กลุ่มวิชาเอก  ประกอบด้วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 3 อัตรา กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา

***สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่***

  1. หนังสือนำส่งเรียกตัวบรรจุผู้สอบแข่งขัน  ——>> คลิกที่นี่
  2. บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการเรียกตัว  ——>>  คลิกที่นี่
  3. บัญชีสรุปจำนวนผู้สอบแข่งขันได้  ——>>  คลิกที่นี่
  4. บัญชีรายชื่อโรงเรียนเอกวิทยาศาสตร์  ——>>  คลิกที่นี่
  5. บัญชีรายชื่อโรงเรียนเอกสังคมศึกษา  ——>> คลิกที่นี่
  6. บัญชีรายชื่อโรงเรียนเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา  ——>> คลิกที่นี่
  7. แบบฟอร์มสละสิทธิ์ บัญชี กศจ.กาญจนบุรี  ——>> คลิกที่นี่
  8. เอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมุล  ——>> คลิกที่นี่

1,793 total views, 1 views today