การบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ 2563

กศจ.กาญจนบุรี ดำเนินการบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2563  จำนวน 371 ราย ดังนี้

  1. การบรรจุและแต่งตั้ง รอบที่ 8 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563  จำนวน  73 อัตรา  <View  >>
  2. การบรรจุและแต่งตั้ง (ขอใช้บัญชี กศจ.ปทุมธานี และกศจ.กรุงเทพฯ) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2563  จำนวน  22 อัตรา  <View  >>
  3. การบรรจุและแต่งตั้ง (ขอใช้บัญชี กศจ.สมุทราปราการ) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  จำนวน  3 อัตรา  <View  >>
  4. การบรรจุและแต่งตั้ง (ขอใช้บัญชี กศจ.สุพรรณบุรี) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  จำนวน  1 อัตรา  <View  >>
  5. การบรรจุและแต่งตั้ง (ขอใช้บัญชี กศจ.ปทุมธานี) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  จำนวน  1 อัตรา  <View  >>
  6. การบรรจุและแต่งตั้ง รอบที่ 7 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562  จำนวน  96 อัตรา  <View  >>
  7. การบรรจุและแต่งตั้ง รอบที่ 6 เมื่อวันที่ 18  พฤศจิกายน  2562  จำนวน  175 อัตรา  <View  >>

 

75 total views, 2 views today