8.ช่องทางการสอบถาม (Q&A) ปี 2564

ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ผ่าน Web broad ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ 

<<  Web board  >>

 260 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์