7. ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2565

               สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจอย่างเป็นธรรม เชื่อถือได้และบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ดังนี้

1.บันทึกเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >>  คลิก

2 ข่าวการศึกษา  >> คลิก 

3. ข่าวสารและประกาศของ ศธจ.กาญจนบุรี   >>  คลิก 

4. จดหมายข่าว       >>  คลิก

5.ข่าวประชาสัมพันธ์ >>  คลิก 

6.ประกาศข่าวบรรจุครูผู้ช่วย  >>  คลิก  

7.หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  >>  คลิก 

8.ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง     >>  คลิก 

9.ข่าวการเงิน    >> คลิก 

10.รายงานการประชุม กศจ.กาญจนบุรี   >>คลิก

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์