5. ข้อมูลการติดต่อ ปี 2565

              ข้อมูลการติดต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทางช่องทางต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้

  1. บันทึกเสนอช่องทางการติดต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >>  คลิก
  2. เว็บไซด์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  >> คลิก 
  3. Facebook     >> คลิก  
  4. YouTube       >> คลิก  
  5. LINE             >>  คลิก 
  6. Webboard     >> คลิก  
  7. ข้อเสนอแนะ ร้องเรียนร้องทุกข์   >> คลิก  
  8. ติดต่อเรา         >> คลิก  
  9. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายในหน่วยงาน >> คลิก

สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดกาญจนบุรี

Kanchanaburi  Provincial Education Office

เลขที่ 336/1 ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 034-564001-05 โทรสาร 034-564006-07

E-mail : webmaster@kanpeo.go.th

Google Map

ข้ามไปยังทูลบาร์