ศธจ.จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมงานพิธี “แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566

 นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นางชัฎชรี มริภัณณฎี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมคณะ เข้าร่วมงานพิธี “แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เวลา 06.45น. เป็นต้นไป

ข้ามไปยังทูลบาร์