การลงนาม “บันทึกความเข้าใจ” (MOU) ขับเคลื่อนงานเด็กปฐมวัย จังหวัดกาญจนบุรี

ทุกหน่วยงานที่ดำเนินงานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมลงนาม “บันทึกความเข้าใจ” (MOU) ขับเคลื่อนงานเด็กปฐมวัย ของจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 
Working with the college of engineering will ensure that our high school engineering courses correspond to college-level standards, and help to ease the transition for our graduates into higher level courses.

 604 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์