การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561

21 มิถุนายน 2561  นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  นับเป็นการพบกันครั้งแรกของคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายบวรศักดิ์  วานิช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี   ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการ  1 ใน 17 ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ ระดับจังหวัด  ซึ่งจะได้ร่วมกันเฟ้นหา ‘ครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี’ และครูดีของจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป

สำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลที่ลูกศิษย์ สถานศึกษา หรือ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ร่วมเสนอชื่อครูผู้มีผลงานดีเด่น ในระดับจังหวัด เข้าร่วมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รางวัลนานาชาติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 11 ประเทศ ประเทศละ 1 รางวัล  ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดกาญจนบุรี  จะพิจารณาเสนอรายชื่อครูในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 คน ต่อคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้คณะกรรมการมูลนิธิฯ พิจารณาต่อไป

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562

 18,484 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์