33. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565

           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

  1. บันทึกรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง    >> คลิก
  2. รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  >> คลิก
ข้ามไปยังทูลบาร์