32. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565

32. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565

          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต และแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565

  1. บันทึกแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  >> คลิก
  2. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต   >>  คลิก
ข้ามไปยังทูลบาร์