พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 6  มิถุนายน 2561 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม อำเภอศรีสวัสดิ์, โรงเรียนบ้านห้วยเสือ และโรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นช่วงเปิดการศึกษาประจำปี 2561 เพื่อติดตามการดำเนินการโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชทรัพย์จัดตั้งขึ้น และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ที่จะทรงสืบสานพระราชปณิธาน ในการสร้างคนดีของบ้านเมือง พร้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษามุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่นักเรียน 4 ด้าน สำหรับโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม เป็นโรงเรียนนำร่องการเปิดสอนวิชาชีพในโรงเรียนรุ่นแรกของโครงการฯ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา นักเรียนมีองค์ความรู้ ทักษะอาชีพที่ดี และมีการพัฒนาต่อยอดให้นักเรียน รวมกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามความต้องการ ภายใต้ชื่อ “ธุรกิจพอเพียง”, โรงเรียนบ้านห้วยเสือ ดำเนินการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส่วนโรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ พร้อมด้วยนายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายอำนาจ ทัดสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน คณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 575 total views,  3 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์