3. หน้าที่และอำนาจ ปี 2565

               สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีหน้าที่และอำนาจตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560  ดังนี้ 

  1. บันทึกภารกิจตามหน้าที่และอำนาจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี >> คลิก

 

ข้ามไปยังทูลบาร์