30.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปี 2564

                นายธัญ  สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยประกาศเจตนารมณ์ หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ลงนามรับทราบ ดังนี้

  1. บันทึกเสนอประกาศเจตจำนง ประจำปี 2564   ——–>> คลิกที่นี่
  2. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ภาษาไทย)   ——— >>  คลิกที่นี่
  3. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ) ———->> คลิกที่นี่
  4. บันทึกลงนามรับทราบ    –——–>> คลิกที่นี่

ข้ามไปยังทูลบาร์