28. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ปี 2565

               สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ผ่านช่องทางต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้ดังนี้

  1. บันทึกเสนอช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี >> คลิก
  2. บริการผ่านเว็บไซด์
  3. Web board
  4. Facebook
  5. โทรศัพท์ 034-564001-05 โทรสาร 034-564006-07   
  6. รับฟังความคิดเห็นผ่านทาง QR CODE

ข้ามไปยังทูลบาร์