สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทานฯ โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2564 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือก คัดสรร       ผู้รับทุนพระราชทานฯ โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2564 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายศุภชัย มากสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน นายประยูร สุธาบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ                        โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ร่วมให้การต้อนรับ

 

ข้ามไปยังทูลบาร์