27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565

                 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ดังนี้

  1. บันทึกการรายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565  >>  คลิก
  2. แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้รับบริการ (งานวินัยและนิติการ) ประจำปี พ.ศ. 2565 >>  คลิก

 334 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์