26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565

                 ช่องทาง  แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อให้การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือการร้องเรียน หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนนบุรี ดังนี้ 

1.บันทึกเสนอช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน ประจำปี พ.ศ. 2565  >>  คลิก

2.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   “ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565 แต่อย่างใด”  >> คลิก   

ข้ามไปยังทูลบาร์