25. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565

               สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  จึงได้จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

  1. บันทึกแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปี 2565 >> คลิก
  2. คู่มือเกี่ยวกับงานวินัยและนิติการ การจัดการเรื่องร้องเรียน มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การ  อุทธรณ์ การฟ้องคดีปกครอง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป >> คลิก
  3. ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2565 >>  คลิก
  4. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2565 >> คลิก
ข้ามไปยังทูลบาร์