สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ต้อนรับคณะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ในโอกาสศึกษาดูงานตาม โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒ

นายชาลี สำรองทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล รักษาการ    ในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ คณะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ในโอกาสศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร     เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

 4,794 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์