023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2562      <<   View    >>
  2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562  <<   View   >>
  3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2562     <<   View    >>
  4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563      <<   View    >>
  5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563   <<   View    >>
  6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2563       <<   View   >>
  7. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2563      <<   View    >>
  8. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563   <<   View    >>
  9. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2563     <<   View    >>

 

 802 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์