สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายชาลี สำรองทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มัธยมศึกษา เขต 8 ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3, 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพื่อมอบให้กับสถานศึกษา   ในสังกัดต่อไป

 527 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์