21. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565

             สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีนโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้

  1. บันทึกการประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565  >> คลิก
  2. ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565              >> คลิก
  3. รับทราบประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565    >> คลิก
ข้ามไปยังทูลบาร์