17. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2565

                 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ดังนี้

บันทึกเสนอ/ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 1 มีนาคม 2565 >>  คลิกที่นี่

บันทึกเสนอ/ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 17 มีนาคม 2565 >> คลิกที่นี่

ข้ามไปยังทูลบาร์