15. รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2565

               สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการบริหารงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และรายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

  1. บันทึกรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  >>  คลิก
  2. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >>  คลิก
  3. แบบ สงป.301 และ แบบ สงป.302 >>  คลิก
ข้ามไปยังทูลบาร์