1.โครงสร้าง ปี 2565

           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีโครงสร้างการบริหารงาน ตามหน้าที่อำนาจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

  1. บันทึกการแสดงโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี >> คลิก
  2. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารของของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี >>

ข้ามไปยังทูลบาร์