6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปี 2564

         กฎหมาย ระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของกลุ่มต่างๆ ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประกอบด้วย

  1. กลุ่มอำนวยการ            —–>> คลิกที่นี่
  2. กลุ่มบริหารงานบุคคล  —–>> คลิกที่นี่
    -คุรุสภาจังหวัด           —–>> คลิกที่นี่
  3. กลุ่มนโยบายและแผน    —–>> คลิกที่นี่
  4. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  —–>>  คลิกที่นี่
  5. กลุ่มพัฒนาการศึกษา   —–>> คลิกที่นี่
  6. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน    —–>>   คลิกที่นี่
  7. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน     —–>>  คลิกที่นี่
  8. หน่วยตรวจสอบภายใน  —–>>  คลิกที่นี่

 354 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์