042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2563

          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้

  1. การวิเคราะห์เพื่อดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   —–>> View 
  2. มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   —–>> View  

 678 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์