39. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ปี 2564)

             รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นไปตามประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน  พ.ศ. 2564  ซึ่งมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประกอบด้วย

  1. ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเเละการให้บริการ
  2. ด้านการส่งเสริมการเผยเเพร่ข้อมูลข่าวสาร
  3. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
  4. ด้านการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
  5. ด้านการประเมินเเละวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริต 
  6. ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

             โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการ ฯ เเล้ว เเละขอสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ ฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามไฟล์ที่เเนบ 

ITA 39

 432 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์