38.มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ปี 2564)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้

  1. การวิเคราะห์เพื่อดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส                         —->> คลิกที่นี่
  2. มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                                                 —->> คลิกที่นี่

 538 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์