034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2563

       นายอนันต์  กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยประกาศเจตนารมณ์ หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้

  1. วิดีโอประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  ———>>  Link
  2. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ภาษาไทย)   ———>>  Link
  3. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ)    ———>> Link
  4. จดหมายข่าว 

 

 812 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์