33. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปี 2564)

           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ป

 

ข้ามไปยังทูลบาร์