28.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (ปี 2564)

                ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้

  1. บริการผ่านเว็บไซด์
  2. Web board
  3. Facebook
  4. โทรศัพท์ 034-564001-05 โทรสาร 034-564006-07
  5. รับฟังความคิดเห็นผ่านทาง OR CODE

 

 

 282 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์