25.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564

              สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  จึงได้จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

  1.  บันทึกและคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต –>>คลิกที่นี่
  2. บันทึกและมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ —>> คลิกที่นี่

 

 306 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์