24.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี 2563

             สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ผ่านเว็บไซด์ สำนักงาน ก.ค.ศ.  http://prm.otepc.go.th/userinfo.php  และhttp://scm.otepc.go.th/minutes_send_list.php ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล (Dashboard)  ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด

รายงานการรบริหารงานของบุคคลของข้าราชการ 2563

 295 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์